Výsledky zdravotních testů: 

Štítná žláza (T4 + TSH) – normal

Tyroxin v těle ovlivňuje velké množství biologických pochodů. Tímto hormonem je např. ovlivněna srdeční frekvence, metabolismus ve svalové a tukové tkáni, dále je stimulována tvorba krve. Tyroxinem je také ovlivněn metabolismus cholesterolu, růst organismu v mládí a vývoj nervové tkáně.

Herpes virus -negativní

Herpes virus - napadení tímto virem je celoživotní a skrytá infekce. Jinými slovy: Jednou infikovaní jedinci zůstanou doživotními a neustálými nosiči viru i bez viditelných symptomů nemoci. Jsou-li feny infikovány při krytí nebo během březosti, přestojí samy tuto infekci většinou dobře. Avšak nebezpečným se virus stává pro štěňátka. Ta jsou nejčastěji infikována v prvním týdnu života a infekce, která se šíří velmi rychle, pro ně může představovat smrtelné nebezpečí.

Degenerativní myeolopatie  (DM) - Genotyp N/N

Výklad: Eiby ani Mambo nejsou nositeli mutace v genu SOD1, který je považován za rizikový faktor pro DM. Jsou-li oba rodiče zdraví (N/N), pak všechna štěňátka budou zdravá (N/N). 

Degenerativní myelopatie (DM) je progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy, která vyústí v postupné ochrnutí pánevních končetin. První příznaky nemoci lze pozorovat přibližně ve věku osmi let a celý proces může trvat až tři roky, v případě, že majitel dříve nesvolí k euthanázii zvířete. DM je bohužel v současnosti neléčitelná choroba, vždy končí smrtí zvířete. 

Důvodem je bodová mutace v genu označovaném jako SOD1. Každý jedinec má ve svých buňkách dvě kopie tohoto genu a DM se klinicky projeví pouze v případě, že jsou obě kopie genu poškozené (mluvíme o recesivním typu onemocnění). U jedinců s jednou poškozenou (tzv. mutovanou) a jednou “normální” kopií genu nebo s oběma “normálními” kopiemi ke vzniku onemocnění nedojde. DM silně determinována geneticky. 

Gen pro modrou barvu - negativní D/D 

Mutace vedoucí k ředění barvy - u RR gen pro "modrou barvu". Pokud mají oba rodiče DD vyskytnou se ve vrhu štěňata s modrým zabarvením (dd).

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
ARIANE ATIENO LA VIE (11.06.2016)

Arinka z našeho áčkového vrhu se zúčastnila v nedávné době dvou výstav. Z Prahy si odnesla hodnocení >> více

Dana Holíková
dana.holikova@email.cz